top of page

Na een aantal jaren als leerkracht in het regulier basisonderwijs werkzaam te zijn geweest werd de overstap naar het voltijds hoogbegaafdenonderwijs gemaakt. Het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen combineerde ik met het volgen van de opleiding Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Amsterdam. De klinische stage, onderdeel van de masteropleiding, volbracht ik onder begeleiding van drs. Hanneke van Dasler bij een onderzoeks- en reintegratietraject voor hoogbegaafde kinderen. De werkzaamheden in mijn praktijk bestaan uit het bieden van begeleiding, het uitvoeren van diagnostiek en het bieden van opvoedondersteuning. 


2019: Handelingsgerichte diagnostiek (hoogbegaafdheid, autismespectrumstoornis, andere 2E's). 
2020: Uitgebreide handelingsgerichte diagnostiek (dubbel-bijzonder). 
2021: Vroegsignalering van autismespectrumstoornissen bij jonge kinderen (0-6 jaar). 
2022: ACT4kids. 
2022: Expertreeks Klinische Kinderneuropsychologie.
2022-2023: Radboud International Training on High Ability (ECHA specialist in Gifted Education).
2023: Executieve functies bij kinderen en jongeren. 
2023: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten. 
2023: Basistraining ADOS-2
2023-2024: Basisopleiding cognitieve gedragstherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.  

bottom of page