top of page

Na een aantal jaren in het regulier basisonderwijs te hebben gewerkt heb ik in 2015 de overstap gemaakt naar het voltijds hoogbegaafdenonderwijs (PO). Het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen combineerde ik met het volgen van de opleiding Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de Universiteit van Amsterdam. De klinische stage, onderdeel van de masteropleiding, volbracht ik onder begeleiding van drs. Hanneke van Dasler bij een onderzoeks- en reintegratietraject voor hoogbegaafde kinderen.

De werkzaamheden in mijn praktijk bestaan uit het bieden van begeleiding, het uitvoeren van diagnostiek en het bieden van opvoedondersteuning. Daarnaast ben ik in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en volg ik nascholing (WO/postmaster). 


2019: Handelingsgerichte diagnostiek (hoogbegaafdheid, autismespectrumstoornis, andere 2E's). 
2020: Uitgebreide handelingsgerichte diagnostiek (dubbel-bijzonder). 
2021: Vroegsignalering van autismespectrumstoornissen bij jonge kinderen (0-6 jaar). 
2022: ACT4kids. 
2022: Expertreeks Klinische Kinderneuropsychologie.
2022-2023: Radboud International Training on High Ability (ECHA specialist in Gifted Education).
2023: Executieve functies bij kinderen en jongeren. 
2023: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten. 
2023: Basistraining ADOS-2 (diagnostisch proces autismespectrumstoornissen).
2023-2024: Basisopleiding cognitieve gedragstherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
2024-2026: Psychotrauma Opleiding VCT Expert Kind en Jeugd (basisopleiding vroegkinderlijk chronisch trauma & psychotrauma VCT kind en jeugd).  
2024- 2026: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP i.o. 
 

bottom of page