top of page
foto mijzelf .jpg

Een aantal jaren onderwijservaring als leerkracht, het afronden van de opleiding tot coach hoogbegaafdheid en het lesgeven aan een plusklas gingen vooraf aan de overstap naar het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Het fulltime lesgeven aan hoogbegaafde kinderen combineerde ik destijds met een studie orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

De klinische stage heb ik onder begeleiding van drs. Hanneke van Dasler volbracht bij een onderzoeks- en integratietraject voor hoogbegaafde kinderen die binnen het regulier-, het Leonardo- en het speciaal onderwijs tussen wal en schip vallen.
In deze periode ontdekte ik dat ik mij toe wilde leggen op diagnostiek en begeleiding van kinderen met een (vermoedelijk) hoog cognitief ontwikkelingspotentieel.
Om dit zo deskundig en zorgvuldig mogelijk te kunnen doen heb ik mij hierin  laten scholen door dr. Agnes Burger- Veltmeijer.


Om onderzoek en begeleiding zo gedegen mogelijk vorm te geven is nascholing van essentieel belang. In 2022 heb ik de ACT4kids opleiding en expertreeks klinische kinderneuropsychologie afgerond. Op dit moment volg ik aan de Radboud Universiteit de RITHA opleiding tot ECHA specialist Hoogbegaafdheid. 

In mijn praktijk geef ik de onderzoekstrajecten dan ook vorm door gebruik te maken van (handelingsgerichte) diagnostiek en sterkte-zwakte heuristiek. Deze werkwijze leidt, in het bijzonder bij dubbel bijzondere en hoogbegaafde kinderen, tot passende adviezen en is een solide basis voor de begeleidingstrajecten. 
 

bottom of page