top of page

In de praktijk vindt behandeling plaats bij kinderen en adolescenten die in de praktijk een onderzoeksprocedure hebben doorlopen. Er is geen sprake van een wachtlijst. Heeft u interesse? Neem dan contact op via het contactformulier. 

De werkwijze in de praktijk en het belang van geheimhouding van privacygevoelige informatie sluit niet aan bij de werkwijze van de gemeenten en SVB. Er worden geen contacten afgesloten. Uitzondering hierop is de samenwerking met de Agnietenschool te Elburg en de daaraan verbonden gemeente.

De correspondentie over de behandeling (met ingeschreven cliënten) verloopt via het portaal. Klik hiervoor op de onderstaande knop 'clientenportaal'.  

keurmerk-ACT4kids-JPG.jpg
bottom of page