top of page

In de praktijk worden begeleidingstrajecten aangeboden die gestoeld zijn op Acceptance and Commitment Therapy. Deze zijn toegankelijk voor kinderen in de praktijk een onderzoeksprocedure hebben doorlopen.

De correspondentie verloopt via het clientenportaal. Klik hiervoor op de onderstaande knop 'clientenportaal'.  

keurmerk-ACT4kids-JPG.jpg
bottom of page