top of page

In de praktijk vindt behandeling plaats bij kinderen die in de praktijk een onderzoeksprocedure hebben doorlopen. 

De werkwijze in de praktijk en het belang van geheimhouding van privacygevoelige informatie sluit niet aan bij de werkwijze van de gemeenten en SVB. Uitzondering hierop is de samenwerking met de Agnietenschool te Elburg en de daaraan verbonden gemeente.


De correspondentie verloopt via het clientenportaal. Klik hiervoor op de onderstaande knop 'clientenportaal'. 


 

keurmerk-ACT4kids-JPG.jpg
bottom of page