top of page

In de praktijk vindt handelingsgericht onderzoek plaats met aandacht voor het systeem.  De systemische benadering maakt dat de afstemming op de behoeften zo goed mogelijk beschreven kan worden. 

Wellicht is kinderpsychiatrisch onderzoek wenselijk. Dan wordt samengewerkt met Marion van Zonneveld, kinder- en jeugdpsychiater van Praktijk Paradijsvogel. 

De belangstelling voor onderzoek kan kenbaar gemaakt worden op het contactformulier. Een kennismakingsgesprek (videobellen) wordt vervolgens ingepland. De kosten daarvan bedragen 49.50 euro voor 30 minuten, welke niet in rekening gebracht worden als een akkoord op het onderzoeksvoorstel volgt.

Er zijn plaatsen vrijgehouden
 (tot en met juni 2024) voor onderzoeken die nodig zijn voor de toelating voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Indien uw belangstelling hier naar uit gaat is het goed dit te noemen in het contactformulier.

Er is geen sprake van een wachtlijst. 

De kosten voor een onderzoek worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De werkwijze in de praktijk en het belang van geheimhouding van privacygevoelige informatie sluit niet aan bij de werkwijze van de gemeenten en SVB. Dit maakt dat er voor onderzoek geen contracten worden afgesloten.  

bottom of page