In de praktijk wordt handelingsgericht onderzoek gedaan bij kinderen met een (vermoedelijk) hoog cognitief ontwikkelingspotentieel (hoogbegaafdheid/ontwikkelingsvoorsprong). Deze werkwijze leidt tot een sterkte-zwakteprofiel en daaruit voortvloeiende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Een optimale afstemming tussen de behoeften en omgeving staat centraal, dit kan alleen in goede samenwerking met u als ouder, met de leerkracht of de leiding van de peuterspeelzaal.
Soms is kinderpsychiatrisch onderzoek wenselijk. Dan werk ik graag samen met kinder- en jeugdpsychiater Marion van Zonneveld van Praktijk Paradijsvogel.  

Om mijn onderzoek zo gedegen mogelijk vorm te geven is nascholing van essentieel belang. In 2022 heb ik de ACT4kids opleiding en expertreeks klinische kinderneuropsychologie afgerond. Op dit moment volg ik aan de Radboud Universiteit de RITHA opleiding tot ECHA specialist Hoogbegaafdheid. 

Graag verken ik met u hoe ik van betekenis kan zijn. Er is geen wachtlijst, neem gerust vrijblijvend contact op.