top of page

In de praktijk wordt handelingsgericht onderzoek uitgevoerd bij kinderen waarbij vermoedelijke sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. De werkwijze leidt tot een sterkte-zwakteprofiel en daaruit voortvloeiende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Een optimale afstemming tussen de behoeften en omgeving staat centraal. Dit kan alleen in goede samenwerking met u als ouder, met de leerkracht of leiding van de peuterspeelzaal. 

Soms is kinderpsychiatrisch onderzoek wenselijk. Dan werk ik graag samen met kinder- en jeugdpsychiater Marion van Zonneveld van Praktijk Paradijsvogel.  

U kunt uw belangstelling voor een onderzoek kenbaar maken door het contactformulier in te vullen. Na een kennismakingsgesprek, een akkoord op het onderzoeksvoorstel en het invullen van de ontwikkelingsvragenlijst wordt de aanmelding voor het onderzoek definitief gemaakt. Het kennismakingsgesprek vindt telefonisch of via beeldbellen plaats en duurt 30 minuten. De kosten voor het kennismakingsgesprek bedragen 45 euro. De kosten voor het kennismakingsgesprek worden niet in rekening gebracht als de aanmelding voor het onderzoek voltooid wordt. 


De wachttijd bedraagt op dit moment (eind januari) twee maanden. De kosten voor een onderzoek worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

bottom of page